Sticordi staat voor: stimuleren, compenseren, remediëren en dispenseren.

Wanneer er nieuwe leerstof aan bod komt, hebben kinderen soms een extra stimulans nodig om al die leerstof te verwerken. Ook is niet alles even leuk en motivatie is dan het sleutelwoord. Stimuleer hen om op ontdekking te gaan en al die nieuwe dingen te willen leren.

Sommige kinderen hebben het moeilijker om bepaalde delen van de leerstof te verwerken, hier kunnen ze wel wat hulpmiddelen bij gebruiken. Hier en daar een compensatie kan wonderen verrichten.Wil het na een tijd toch nog niet lukken, geef hen dan wat extra tijd of geef hen de kans om op hun tempo en hun niveau de leerstof te verwerken. Maak tijd voor remediering.De leerstof in ons onderwijs is gericht op kinderen die netjes met de stroom mee gaan. Voor sommige kinderen zijn er oefeningen of inhouden die de emmer laten overlopen. Aan de andere kant staan ook kinderen die denken: “Moet ik dat nu weer doen? Dat kan ik al lang.” Wanneer we gaan dispenseren, laten we datgene wat teveel of overbodig is weg.

Hier kan je maatregelen per onderdeel downloaden. De documenten zijn makkelijk aan te passen aan uw eigen school of klaspraktijk.

spelling lezen wiskunde concentratie

Share Button