In dit deel krijg je allerlei verschillende materialen die je kunnen helpen om te differentieren. Je vindt hier onder andere een placemat die als hulpmiddel voor kinderen kan dienen bij rekenen en taal, een geluidsmeter die er mee voor zorgt dat kinderen weten of het stil moet zijn of er gepraat mag worden, een beloningsboom met pluimen, …

Share Button