Ieder mens heeft zijn eigen talenten. Nog te weinig zien we dat ook echt zo, maar het is wel een lief kind, hoor je nogal eens wanneer gesproken wordt over de capaciteiten van een kind. Hier een overzicht van verschillende talenten. En allemaal zijn ze niet gelijkaardig, maar wel gelijkwaardig. Dit is geen overzicht van alle talenten die een mens kan hebben, maar wel een beeld van de meest fundamentele talenten.

Woordentalent Rekentalent Zelfreflectietalent Sociaal talent Natuurtalent Muziektalent Beeldentalent Beweegtalent Creatalent

Wanneer we kinderen gaan bekijken met deze verschillende talenten in ons achterhoofd, dan kunnen we hen ook eerlijk bekijken. Pas wanneer mensen hun talenten optimaal mogen en kunnen benutten, dan komt het beste in hen boven. Er zijn verschillende situaties bekend waarin duidelijk merkbaar is dat mensen het nodig hebben om zich te uiten op een andere manier. Wat wordt nogal eens gezegd tegen iemand die door zijn gestotter de zinnen niet uit zijn mond krijgt? Zing het dan! In therapie tekenen kinderen wat ze niet kunnen vertellen. Talrijke kunstenaars verwoorden hun verhaal in kunstwerken, componisten leggen hun ziel in muziekstukken, politici brengen de noden van mensen onder woorden en blikken voortdurend terug op hun daden, en ga maar door.

Wat is nu belangrijk voor ons als leerkrachten? We moeten in onze klas open staan voor alle verschillende talenten. Als we even terugdenken aan Ken Robinson, dan weten we dat de nadruk meestal ligt op de talenten voor woorden en getallen. Wanneer we ruimte creeren voor alle talenten, dan kunnen ook kinderen met een natuurtalent of met een beweegtalent uitblinken. Wie maalt erom dat Verhofstadt niet kan zingen? Wil dit nu zeggen dat we kinderen niet moeten stimuleren op die gebieden waarop ze niet uitblinken? Natuurlijk niet. We moeten hen een heel brede waaier bieden, hun blik verruimen, hen openstellen voor zoveel mogelijk verschillende talenten, maar tegelijk mogen we hen niet de kans onthouden om hun talenten zo veel mogelijk te ontplooien. We moeten hen de kans geven om te schitteren. Voor de eend in de fabel is het best handig dat ze ook kan lopen als ze aan de kant van een plas komt, maar laat haar vooral zwemmen. Spaar haar gevliesde poten.

Share Button