Dit is een samenwerkingsvorm tussen leerlingen van verschillende leeftijden, waarbij de oudste leerling ( = tutor) een jongere ( = de tutee) begeleidt: peer tutoring.

Wat zijn de voordelen?

Voor de tutor;
– Je leert om onduidelijkheden eenvoudig uit te leggen aan een jonger kind
– Je leert geduldig zijn, iemand helpen, naar een ander kind luisteren
– Je leert om grondig de vraagjes van begrijpend lezen te overdenken, omdat je zelf duidelijk moet kunnen aangeven wat je wil weten of wat je bedoelt
– Je leert beslissingen nemen
– Je ontwikkelt gaandeweg verantwoordelijkheidsgevoel.

Voor de tutee;
– Je leert vlugger als iets ‘met je eigen woorden’ wordt uitgelegd
– Je krijgt veel meer kans om alleen en luidop te lezen
– Je krijgt een ouder leesmaatje dat zich over jou ontfermt en ook dat ik is leuk
– Je wordt op weg gezet bij het leren begrijpen van de inhoud van de tekst

Voor de tutor en de tutee;
– Ze leren een persoonlijke, betrokken relatie met elkaar aan te gaan
– Ze zoeken samen naar oplossingen
– Ze leren samenwerken

uit: de kleine planeet

Share Button