Om iets te leren bestaan er veel manieren en “stijlen”. Leerlingen kan je opsplitsen in doeners, waarnemers, toepassers en na-denkers.
Een doener gaat aan de slag, probeert zelf dingen uit.
Een waarnemer observeert hoe iemand anders iets doet en kopieert dan.
Een na-denker raadpleegt eerst alle mogelijke instructies en handleidingen en
gaat dan pas aan de slag.
Een toepasser gaat met alle hulpmiddelen en handleidingen bij de hand aan de
slag en zoek en waar hij (nog) niet zo sterk in is. Zien hoe groepsgenoten iets
efficiënt aanpakken werkt meer inspirerend dan een theoretische uitleg.

Enkele voorbeelden van activiteiten die de verschillende leerstijlen aanspreken:
doen: demonstreren, uitproberen, toepassen, inoefenen, bewijzen, tonen, een
stelling verdedigen
waarnemen: beschrijven, onderscheiden, vergelijken, beluisteren, opnoemen, observeren
na-denken: met eigen woorden weergeven, afleiden, samenvatten, verklaren, analyseren
toepassen: speculeren, plannen, inschatten, voorspellen, conclusies trekken, synthetiseren

Share Button