Doel:

Hoekenwerk zorgt ervoor dat kinderen op een speelse en actieve manier leerstof kunnen verwerken of nieuwe dingen uit kunnen proberen. Hiermee kun je binnen je klas te differentieren. Je kan de kinderen opdrachten aanbieden die op hun niveau afgestemd zijn en aansluiten bij hun interesse.

Invulling:
De opdrachten worden uitgevoerd in verschillende hoeken. De hoeken kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden: naar leergebied, naar activiteit, naar domein, …
Maak ook ruimte voor de creatieve domeinen zoals media, muziek, beweging, beeld, drama, techniek,…
Ook binnen 1 opdracht kan gedifferentieerd worden om zo aan ieder kind tegemoet te komen. bv. een rekenpuzzel in gradaties, leesboeken op verschillende niveaus, techniekkaarten op verschillende niveaus,… Niveaus kunnen eenvoudig aangeduid worden met b.v. een stikkersysteem: groen oranje en rood.
Zorg voor afwissling in de opdrachten, maar het gebruik van dezelfde materialen, biedt de kinderen extra structuur, bv. de spelletjes van de speelplaats met steeds een andere invulling, stappenkaarten met steeds dezelfde lay-out.

Organisatie:
Om hoekenwerk vlot te laten verlopen is een hoekenbord nodig, duidelijk afgebakende hoeken en duidelijke instructiekaarten. Het hoekenbord krijgt een vaste plek in de klas zodat de kinderen steeds kunnen kijken wat hun taken zijn. Laat de kinderen nooit langer dan 25 minuten in dezelfde hoek werken. Daarna verslapt de concentratie. Dan kun je ze dus beter een nieuwe opdracht in een andere hoek geven. Dus voorzie voor ieder kind meerdere hoeken om naar door te schuiven. Zorg er ook voor dat de hoeken niet overvol zitten.
Voorzie steeds een lege hoek waar kinderen terecht kunnen als de andere hoeken vol zitten. Dit zorgt ervoor dat kinderen niet hoeven te wachten.
Geef aan bij iedere hoek wat het maximum aantal kinderen mag zijn dat in de hoek werkt. Bij kleine kinderen kun je dit bijvoorbeeld doen met kralenkettingen; Hangen er vijf kettingen bij een hoek, dan neemt ieder kind dat in die hoek gaat, een ketting. Kettingen op, hoek vol.

De kinderen moeten het materiaal in de hoeken zelf kunnen pakken en zelf kunnen opruimen. Denk daarom aan open kasten, of overzichtelijke stapelbakken.
Baken de hoeken af met kasten en tafeltjes en gebruik je creativiteit om ze leuk aan te kleden. Hang een paar posters op en verzamel allerlei toepaslijk materiaal om het verder mee aan te kleden. Zorg ervoor dat het voor de kinderen duidelijk is wat welke hoek is. Hiervoor kun je bijvoorbeeld pictogrammen gebruiken.

Zorg ervoor dat er een instructiekaart in de hoeken ligt waarop het onderwerp, de taak en het benodigde materiaal op staan. De instructiekaart moet er als een stappenplan uit zien.

Evaluatie:
Bespreek na het hoekenwerk steeds wat er goed ging, wat er beter kan, welke moeilijkheden ze tegenkwamen, welke opdrachten ze leuk vonden,…
En als laatste maar niet onbelangrijk: Geef de kinderen inspraak op de organisatie van je hoekenwerk: Welke hoeken willen zij, hoe zouden zij de hoeken inrichten en stel hen verantwoordelijk voor de orde in de hoeken.

Share Button