De belangrijkste moeilijkheid die een rol speelt bij het denken, is verwarring. We proberen veel dingen tegelijk te doen. Iedereen kent het beeld van iemand die na zit te denken met op de ene schouder een engel en op de andere een duiveltje. Bij beslissingen die we moeten maken leggen we verschillende dingen in een weegschaal, wat willen we, wat kunnen we, wat mogen we, wat willen we bereiken, … Diep in ons binnenste wordt een strijd gevoerd tussen emotie, informatie, logica, hoop en creativiteit. Hierin moeten we wel een evenwicht vinden, de weegschaal moet in balans komen te staan. Wanneer je praat vanuit je gevoelens, van je buik, verlies je soms belangrijke dingen uit het oog. Maar wie met de hamer klopt zonder gevoel, krijgt vroeg of laat last van zijn geweten.
De zes hoeden stellen ons in staat 1 ding tegelijk te doen. Ze geven ons de kans om creativiteit te scheiden van informatie, om emotie en logica uit elkaar te houden. Het opzetten van 1 van deze hoeden komt overeen met het denken van een bepaalde instelling. De zes denkhoeden geven ons de kans om ons denken te dirigeren, zoals een dirigent een orkest dirigeert.
Het is niet de bedoeling dat we kinderen gaan vragen om bij iedere gedachte en bij iedere handeling bewust een hoed op te zetten. De hoeden zijn een hulpmiddel dat af en toe ons en kinderen kan helpen om een overschakeling te maken naar een andere manier van denken.

De zes verschillende hoeden even op een rij:

Witte hoed: Maagdelijk wit denken in de vorm van feiten, cijfers en informatie. Met de witte hoed streven de denkers naar een zo groot mogelijke objectiviteit.
Rode hoed: Emoties, de denker kan de rode hoed opzetten om een gevoel te uiten.
Zwarte hoed: De zwartkijker, de denker met de zwarte hoed vestigt de aandacht op alles wat verkeerd kan gaan, onjuist is of risico’s inhoudt.
Gele hoed: De kleur van de zon verbeeldt het positief en constructief denken. De gele denker is steeds op zoek naar kansen.
Groene hoed: Deze hoed staat voor creativiteit en nieuwe ideeën.
Blauwe hoed: Overspanning van het denkproces. De blauwe denker definieert de problemen en regelt de opeenvolging van de verschillende denktaken.

Wil je meer te weten komen over ‘Zes denkende hoofddeksels’? Zet dan je witte hoed op en lees verder in: Zes denkende hoofddeksels, Edward de Bono

Share Button