Contractwerk is een organisatievorm waarbij voor de individuele leerling een activiteitenpakket voor een bepaalde periode formeel wordt vastgelegd. Voor de afwerking van het pakket krijgt hij/zij een bepaald deel van de klastijd (contractwerktijd) ter beschikking, waarbij hij/zij relatief zelfstandig over de duur én de volgorde van de onderscheiden activiteiten kan beslissen.

* Contractwerk is dus geen huiswerk. Er moet tijd voor voorzien zijn tijdens de klastijd. Je kunt natuurlijk ook huiswerk op die manier geven, maar dan gaat het niet over contractwerk.
* Er moeten minimum twee opdrachten in het pakket zitten, opdat de leerlingen inderdaad dan de mogelijkheid hebben om te kiezen waarmee ze zullen beginnen.
* Sommige leerlingen moeten geholpen worden bij het plannen: niet alle leerlingen kunnen vanaf het eerste moment omgaan met deze organisatievorm.
* Ga dus heel goed na waarom leerlingen niet in staat zijn om het pakket af te werken. Was hun planning nog niet goed? Waren de taken te moeilijk? Waren er teveel moet-taken?…
* Het vraagt wat ervaring om, als leerkracht, een goed evenwicht te zoeken tussen moet-opdrachten en mag-opdrachten. In het begin worden meestal teveel moet-opdrachten gegeven.
* We spreken duidelijk over een activiteitenpakket. Dit betekent dat het niet alleen papierwerk mag zijn. Ook een aantal oefeningen met een goed educatief computerprogramma of met didactisch materiaal kunnen moet-taken zijn…
Download een contract

Share Button