Je Speelplaats-account is persoonlijk en je kunt het voor al je relaties gebruiken. Je kunt van elk veld in je profiel zelf bepalen wie het te zien krijgt. Ook voor elke tweet of content die je hier plaatst, kun je afzonderlijk bepalen voor wie hij zichtbaar wordt. Je kunt kiezen tussen:

  • iedereen
  • ingelogde gebruikers
  • leerkrachten
  • zorg
  • ouders
  • directie
  • alleen ik

Daarmee heb je de totale controle over al je gegevens zowel van je profiel als van je content. Dat betekent dat je je collega’s kunt tonen wat ze moeten zien en tegelijk een afspraak met je zorg-leerkracht of remedial teacher kunt plannen en nog een berichtje aan die ouders kunt sturen voor directeur een leuke tweet stuurt die alleen hij of zij kan zien. Allemaal vanuit één account!

 

Share Button